ျငိမ္းခ်မ္း(ခဲ့)ေသာ ေန႔ရက္မ်ားသို႔ စမ္းစမ္းႏြဲ႔(သာယာ၀တီ)၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ မင္းကိုႏုိင္၊ ေနဘုန္းလတ္၊ ဟန္ဆန္း၊ ေမာင္ေဆာင္းခ

This delightful book is the latest in the series, this is the story of how a tall, shy youth from Weston-super-Mare went on to become a self-confessed legend.

Category: Product ID: 1973

Description

အခုစာအုပ္ကို စတင္စီစဥ္တာက MIDO ဆိုတဲ့ NGO အဖဲြ႕အစည္းကျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳးမတူ ၊ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္ကြဲျပားျခားနားၾကတဲ့ လူေပါင္းမ်ားစြာရ႕ဲ သာမန္ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ ပါတယ္။

အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ပဲ ကြဲျပားျခားနားပါေစ လူကိုလူလို သေဘာထားကာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးဆိုမွ အမ်ားႀကီး ရိွ(ခဲ့)ပါတယ္။
စံနမူနာယူဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထုိင္ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳဖူးခဲ့သူ အေယာက္ ၁၈၀ ရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ ၁၈၀ ထဲကမွ ၁၈ ဦးကို လက္ေရြးစင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကာ စာအုပ္အတြင္းမွာ ထည့္သြင္းပံုႏွိပ္ထားပါတယ္။

ထို ၁၈ ဦးရဲ႕ ႏႉတ္ေျပာစကားမ်ားကို အေျချပဳၿပီး မ်ိဳးဆက္မတူညီၾကတဲ့ စာေရးဆရာမ်ားက ၀တၳဳ၊ ကဗ်ာမ်ား ျပန္လည္ ေရးဖြဲ႕ပါထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီစာအုပ္ဟာ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္လို႔ ေျပာလို႔ရသလို ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။
စာအုပ္ရဲ႕ အဓိက ေက်ာရိုးကေတာ့ ျမန္မာျပည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာေတြ ဘယ္ေလာက္ပင္ကြာျခားေနပါေစ၊
ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေ၀းေနပါေစ၊
ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ တကယ့္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့သာ ေန႔ရက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီေန႔ရက္ေတြကို ျပန္ေျပာင္း ဖတ္ရႉရင္း ပိုမို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေန႔ရက္မ်ားဆီ အတူတကြ လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ထုတ္ေ၀လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။