ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ရန္ကုန္ဘေဆြ)

This delightful book is the latest in the series, this is the story of how a tall, shy youth from Weston-super-Mare went on to become a self-confessed legend.

Category: Product ID: 1960

Description

စာေရးသူကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ၾကာမွ ထုတ္ေ၀ႏုိင္သည့္စာအုပ္(သုိ႔)
ရန္ကုန္ဘေဆြ၏ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဂ်ပန္တို႔၏ မူူမမွန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို ရိပ္စားမိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ အမာခံ တပ္တခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳတင္ကာ ေတာခိုေနေစရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ UG ေခၚ ေျမေအာက္လွုပ္ရွားမွုမ်ားႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီသည္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အေျခစိုက္ကာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီတြင္ အေရးပါသည့္ ဇာတ္ရုပ္တစ္ရုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ UG ဘ၀အျဖစ္ လွုပ္ရွားခဲ့ပံုမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၊ သခင္စိုး၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ အစရိွေသာ သမိုင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ခဲ့ရပံုမ်ား၊ ေတာင္လွန္ေရးကာလအတြင္း လူသိနည္းခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို အၾကားမဟုတ္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္ ေရးသားထားသည့္ အင္မတန္ထူးျခားသည့္ စာအုပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္လက္ထက္အတြင္း ပံုႏွိပ္ခြင့္ရရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ထုတ္ေ၀ခြင့္မရရိွခဲ့ဘဲ စာေရးသူ ကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာသည့္အခါမွသာ ငါတုိ႔စာေပက ထုတ္ေဝထားပါသည္။