ရွာေဖြသူ (ျပဇာတ္)- လင္းဦးႏိုင္

This delightful book is the latest in the series, this is the story of how a tall, shy youth from Weston-super-Mare went on to become a self-confessed legend.

Category: Product ID: 1997

Description

စာေပ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရိွတဲ့အထဲမွာ ျပဇာတ္ စာေပအမ်ိဳးအစားဟာလည္း ထင္ရွားတဲ့ စာေပအမ်ိဳးအစား တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပေလာကမွာလည္း ျပဇာတ္စာေပအမ်ိဳးအစားဟာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက အခိုင္အမာရိွခဲ့ေပမယ့္လည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ျပဇာတ္စာေပေရးသားသူမ်ားေရာ စာအုပ္မ်ားေရာ အသစ္ထြက္လာႏုိင္မႉ နည္းပါးေနပါၿပီ။

ေခတ္ၿပိဳင္ ျပဇာတ္အေရးအသားမ်ားမွာလည္း ျမန္မာစာေပေလာကမွာ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရိွပါတယ္။

အခုထြက္ရိွလာတဲ့ ရွာေဖြသူ (စာေပျပဇာတ္)ဟာလည္း ေခတ္ၿပိဳင္ ျပဇာတ္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ စာေရးဆရာ လင္းဦးႏိုင္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ျပဇာတ္အေရးအသားကို ဖတ္ရႉခံစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ေခတ္လူငယ္မ်ားရဲ႕ အရႉပ္အေထြး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ သေရာ္ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ျပဇာတ္ရွည္ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာေတြကို ဘယ္လို ရွာေဖြကာ ဘာေတြကို ဘယ္လိုေတြ႕သြားမလဲဆုိတာကိုေတာ့ ျပဇာတ္အစ-အဆံုး ဖတ္ရႉၿပီး အရသာခံႏုိင္ဖို႔အတြက္ ခ်န္ထားခဲ့ပါမယ္။