အႏွစ္၁၀၀ ( ဒုတိယတြဲ )

Categories: , Product ID: 2021

Description

ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္းမွာ လစဥ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေရႊ၀တၳဳမ်ားကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္က လက္ေရြးစင္ ၀တၳဳတို ၁၀၀ ကို စုစည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေခတ္စာေရးဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕ အေကာင္းဆံုးလက္ရာမ်ားကို တစ္၀ႀကီးဖတ္ရႉခံစားႏုိင္မယ့္ စာအုပ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတြဲ -ဒုတိယတြဲဟူၿပီး ႏွစ္အုပ္တြဲထြက္ရိွထားတာျဖစ္ပါတယ္။